Evime yada İş Yerine En Yakın Servis Gelsin "7-24 Acil servis"

Baymak Yoğuşmalı Kombi Arıza kodları

Baymak Yoğuşmalı Kombi Arıza kodları

İlgili modele tıklayıp arıza koduna ulaşabilirsiniz.

Novadens extra Yoğuşmalı kombi arıza kodları

Novadens extra Yoğuşmalı kombi arıza kodları

Arıza Kodu Arıza Tanımı ve Çözümleri

10E Dış ortam sıcaklık sensörü arızası

20E Merkezi sıtma devresi NTC sensörü arızası

28E Baca NTC sensörü arızası

50E Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası

60E Oda termostatı sensör arızası

62E Elektronik kart yazılım versiyonu arızası

88E Elektronik kart ile AVS 77 kontrol ünitesi arasında haberleşme arızası

95E AVS 77 kontrol ünitesi saati arızası

110E Emniyet termostatı arızası OK tuşuna 2 defa basınız.

119E Hidrolik basınç anahtarı arızası Su basınç anahtarı arızası sistemdeki su basıncının uygun değerlerde olduğunu
kontrol ediniz. Kombiye su doldurulması konusuna bakınız.

125E Sistemde su olmaması veya hava olması OK tuşuna 2 defa basınız.

127E Anti-leyjoner fonksiyonu devrede Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.

130E Baca NTC sensörü aşırı ısınması OK tuşuna 2 defa basınız.
131E 125E veya 130E arızaları sonrasında kombi elektriğinin kesilmesi OK tuşuna 2 defa basınız.

133E Gaz yetersiz uyarısı OK tuşuna 2 defa basınız.

151E Kombi kontrol kartı arızası . Ateşleme elektrodunun pozisyonunu kontrol ediniz.

155E Maksimum reset denemesinin aşılması (n°5) Kombi üzerindeki ”RESET” düğmesine basınız.

156E  Düşük veya yüksek voltaj uyarısı Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere dönünceye kadar bekleyiniz. Resetleme işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

160E Fan arızası.

193E Sistemin hava yapması Bu sinyal geçicidir. Reset işlemi otomatik olarak yapılmaktadır.

Novadens Extra 24-28-33-42-45Fi Yoğuşmalı Arıza kodları

Novadens Extra 24-28-33-42-45 Fi Yoğuşmalı Arıza kodları

E09 Limit termostat hatası

E02 Termostat hatası

E01 Başarısız Ateşleme

E13 EEPROM (Yazılım) Arızası

E12 Resetleme hatası

E08 Düşük su basıncı

E10 Yüksek su basıncı

E11 Dönüştürücü hatası

E03 Merkezi sistem NTC sensör arızası

E31 TCF Sensör hatası

E33 TCF Sensörü sapma hatası

E06 Merkezi sistem aşırı ısınma

E04 Kullanım suyu NTC Sensör hatası

E17 Baca sensörü arızası

E24 Dönüş sensörü arızası

E30 Fan sinyali eksikliği

E88 Uzaktan kontrol iletişim eksikliği

E23 Dış hava sensörü arızası

E25 Sistem donma arızası

 

Novadens 24-28-33-42-45Fi Yoğuşmalı arıza kodları

Baymak Novadens 24-28-33-42-45-Fi Yoğuşmalı Kombi arıza kodları

E01 Başarısız ateşleme..

E02 Hatalı alev oluşumu

E03 Aşırı ısınma hatası

E05 Fan geri besleme hatası

E08 Ateşleme devresi hatası

E09 Gaz valfi geri besleme hatası

E12 EEPROM yazılım arızası

E21 Elektronik kart arızası

F13 Reset klitlenmesi (Cihaz elektrik beslemesini kapatıp geri açın)

F34 Düşük besleme gerilimi

F35 Merkezi ısıtma sensör hatası

F37 Düşük su basıncı

F39 Dış hava sensör arızası

F50 Sıcak su boyler sensör arızası

F51 PT 1000 Sensör arızası (Boyler)

F52 Kullanım suyu sensör arızası

F53 Termal sigorta arızası

Star Bridge extra 24-31Fi Yoğuşmalı arıza kodları

Star Bridge extra 24-31 Fi Yoğuşmalı kombi arıza kodları

Hata Kodu ve Açıklaması

E01 Gaz beslemesi-Blokaj arızası
E02 Emniyet termostat sensörü arızası
E03 Baca termostat/Baca basınç sensörü arızası
E04 Alev kaybı güvenlik arızası
E05 Isıtma devresi NTC sensör arızası
E06 Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası
E10 Düşük basınç sensörü
E11 Emniyet termostatı devre dışı
E18 Su doldurma fonksiyonu devrede
E19 Su doldurma fonksiyonu arızası
E25 Maximum sıcaklık uyarısı
E31 PCB hatası
E35 Alev oluşumu arızası
E80-E96 Devresel kontrol sistemi hatası
E97 Elektrik frekansı hatası
E98-E99 Ana kontrol panosu elektriksel arıza

Startec premix 24-30 Yoğuşmalı arıza kodları

Startec premix 24-30 Yoğuşmalı arıza kodları

KOMBI EKRAN GÖRÜNTÜLEME
GEÇİCİ ARIZALARIN TANIMI VE SEBEPLERİ

A.00 .34 Harici sıcaklık sensörü öngörülmüş ama algılanmamış Dış sıcaklık sensörü tespit edilmedi:
- Harici sıcaklık sensörü bağlı değil: sensörü
bağlayın.
- Harici sıcaklık sensörü doğru şekilde
bağlanmamıştır: sensörü doğru şekilde bağlayın.

A.02 .06 Düşük su basıncı
Sistem basıncını kontrol edin ve ayarlayın
Genleşme kabı basıncını kontrol edin
Kombide/sistemde sızıntı olmadığını kontrol
edin

A.02 .18 OBD Hatası Yapılandırma hatası: CN1 ve CN2'yi tekrar girin, ürün etiketini kontrol
ederek doğru CN1 ve CN2 değerlerinin girildiğine
emin olun

A.02 .36 Fonksiyonel cihaz bağlantısı kesildi Fonksiyonel cihaz bulunamadı:
- Kötü bağlantı, kabloları ve konektörleri kontrol edin
- Fonksiyonel cihaz arızalı, değiştirin

A.02 .37 Pasif fonksiyonel cihaz bağlantısı kesildi Fonksiyonel cihaz bulunamadı:
- Kötü bağlantı, kabloları ve konektörleri kontrol edin
- Fonksiyonel cihaz arızalı, değiştirin

A.02 .45 Bağlantı hatası Fonksiyonel cihaz bulunamadı: Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 .46 Cihaz önceliklerinde hata Fonksiyonel cihaz bulunamadı: Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 .48 Cihaz işlev yapılandırma hatası Fonksiyonel cihaz bulunamadı: Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 .49 Döngü başlatma başarısız oldu Fonksiyonel cihaz bulunamadı: Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 .54 Opentherm veri yolu güç kaynağı hatası CU-GH kartını değiştirin.

A.02 .55 Hatalı veya eksik seri numarası CU-GH kartını değiştirin.

A.02 .76 Parametre kişiselleştirmesine ayrılmış dahili bellek dolu. Başka değişiklik mümkün değil Yapılandırma hatası:
- CN1 ve CN2'yi tekrar girin.
- CU-GH kartını değiştirin.

H.00 .42 Basınç sensörü takılı değil/arızalı -

H.01 .00 Gaz vanası ve kombi kartı arasında geçici iletişim
eksikliği. ANA KART HATASI
CN1/CN2’yi konfigüre edin
Ana kartı değiştirin

H.01 .05 Besleme ve geri dönüş arasında maksimum sıcaklık farkı değerine ulaşılmış.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
DİĞER SEBEPLER
Eşanjörün temiz olup olmadığını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 .08 Isıtma modunda sıcaklık artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
DİĞER SEBEPLER
Eşanjörün temiz olup olmadığını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 .14 Maksimum besleme sıcaklığı değerine ulaşılmış. YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin

H.01 .18 Su sirkülasyonu eksikliği (geçici).
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRLERİ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 .21 Kullanım suyu besleme sıcaklığı artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRLERİ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.02 .00 Sıfırlanıyor -

H.02 .02 Konfigürasyon parametreleri girişi bekleme (CN1,CN2). CN1/CN2 KONFİGÜRASYONU EKSİK
CN1/CN2’yi konfigüre edin

H.02 .03 Konfigürasyon parametreleri (CN1,CN2) doğru girilmemiş. CN1/CN2 konfigürasyonunu kontrol edin Doğru
CN1/CN2’yi konfigüre edin

H.02 .05 Parametre belleği kombi kartı tipi ile uyumlu değil -

H.02 .07 Isıtma devresinde düşük basınç (kalıcı)
Sistem basıncını kontrol edin ve ayarlayın Genleşme
kabı basıncını kontrol edin Kombide/sistemde sızıntı
olmadığını kontrol edin

H.02 .09 Cihaz kısmi bloke algılaması -

H.02 .10 Cihaz komple bloke algılaması -

H.03 .00 Kombi güvenlik kısmı belirlenememiş. ANA KART HATASI Ana kartı değiştirin

H.03 .01 Konfor devresi iletişim eksikliği (kombi kartı dahili hatası). ANA KART HATASI Ana kartı değiştirin

H.03 .02 Geçici alev kaybı
ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrodun elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrot durumunu kontrol edin
GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz
vanası ayarını kontrol edin BACA GAZI
TAHLİYE BORUSU
Baca gazı tahliye terminalini ve hava emişini
kontrol edin
Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

H.03 .05 Giriş gerilimi çok düşük Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

H.03 .17 Periyodik güvenlik kontrolü yapılıyor -

KOMBI EKRAN GÖRÜNTÜLEME BİR SIFIRLAMA GEREKTİREN KALICI ARIZALARIN TANIMI SEBEPLERİ

E.00 .04 Dönüş sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sıcaklık sensörünün çalışmasını kontrol edin
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin

E.00 .05 Dönüş sıcaklık sensörü kısa devrede
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin

E.00 .06 Geri dönüş sensörü öngörülmüş ama algılanmamış -

E.00 .07 Geri dönüş sıcaklık farkı çok büyük -

E.00 .16 Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin
Kötü bağlantı: kabloları ve konektörleri kontrol edin.
Arızalı sensör: sensörü değiştirin.

E.00 .17 Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü kısa devre
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin
Kötü bağlantı: kabloları ve konektörleri kontrol edin.
Arızalı sensör: sensörü değiştirin.

E.00 .20 Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının altında bir sıcaklık ölçüyor -

E.00 .21 Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının üzerinde bir sıcaklık ölçüyor -

E.01 .04 24 saatte 5 defa alev kaybı algılanmış (brülör açıkken)
GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz
vanası ayarını kontrol edin
Baca gazı tahliye terminalini ve hava emişini kontrol edin
Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

E.01 .12 Geri dönüş sensörü tarafından algılanan sıcaklık besleme sıcaklığından daha yüksek
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörlerin pozisyonunun ters çevrilmesini kontrol edin
Besleme sensörünün doğru pozisyonunu kontrol edin
Kombiye geri dönüş sıcaklığını kontrol edin Sensörlerin
çalışmasını kontrol edin

E.01 .17 Su sirkülasyonu eksikliği (kalıcı)
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Tesisat basıncını kontrol edin Pompanın
çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SENSÖR HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin Sıcaklık
sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

E.01 .20 Baca gazı sıcaklığı için maksimum değere ulaşılmış BACA GAZI TARAFI ISI EŞANJÖRÜ TIKALI
Isı eşanjörünün temizliğini kontrol edin

E.02 .13 Cihazın harici kontrol ünitesinin giriş blokajı -

E.02 .15 Harici kart iletişim zaman aşımı -

E.02 .17 Gaz vanası ve kombi kartı arasında kalıcı iletişim eksikliği ANA KART HATASI
Olası elektromanyetik parazitleri kontroledin Ana kartı
değiştirin

E.02 .35 Kritik güvenlik cihazının bağlantısı kesilmiş -

E.02 .47 Harici cihaz ile bağlantı başarılı olmamış
ELEKTRİK BAĞLANTISI HATASI
Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

E.04 .00 Seviye 5 güvenlik parametreleri hatalı
KOMBİ KARTI HATASI Kartı değiştirin

E.04 .01 Besleme sıcaklık sensörü kısa devrede
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 .02 Besleme sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 .03 Besleme Maksimum Sıcaklık Aşımı
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin Sensörlerin
çalışmasını kontrol edin

E.04 .07 Besleme sensörleri 1 ve 2 tarafından algılanan sıcaklık değerleri arasında fark -

E.04 .08 Maksimum güvenlik sıcaklığı değerine ulaşılmış
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Tesis basıncını ayarlayın Pompanın
çalışmasını kontrol edin
Kombideki/tesisattaki sirkülasyonu kontrol edin
DİĞER OLASI SEBEPLER
Güvenlik termostatının bağlantısını kontrol edin Güvenlik
termostatının doğru çalıştığını kontrol edin

E.04 .09 Baca gazı sensörleri 1 ve 2 tarafından algılanan sıcaklık değerleri arasında fark -

E.04 .10 Brülör ateşlemesi 4 deneme sonrası başarısız
GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz vanası
elektrik bağlantısını kontrol edin
Gaz vanası ayarını kontrol edin Gaz vanasının
çalışmasını kontrol edin
ELEKTROT PROBLEMLERİ
Elektrodun elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrodun durumunu kontrol edin
DİĞER SEBEPLER
Fanın çalışmasını kontrol edin
Baca gazı tahliye durumunu kontrol edin (tıkanıklıklar)

E.04 .11 VPS gaz vanası testi başarısız -

E.04 .12 Parazit alevi tespiti nedeniyle ateşleme başarısız Toprak devresini kontrol edin Elektrik besleme gerilimini
kontrol edin.

E.04 .13 Fan rotoru bloke
KART/FAN PROBLEMİ
Fan ile kart bağlantısını kontrol edin Hava-gaz ünitesini
değiştirin

E.04 .14 Ayar noktası ile brülör arasındaki sıcaklık farkı, GVC
konfigürasyonuna kıyasla 60 saniyeden fazla farklılık
gösteriyor. -

E.04 .17 Gaz vanası kumanda devresi arızası
ANA KART HATASI Ana kartı değiştirin

E.04 .18 Besleme sıcaklığı GVC parametresi tarafından tanımlanan minimum sıcaklıktan düşük -

E.04 .19 Akış sensörü iletişim hatası -

E.04 .20 Akış sensörü maksimum sapması -

E.04 .23 Gaz kontrol vanasının iç blokajı -

E.04 .54 Gaz vanası kontrol devresi hatası
Gaz vanası kablo bağlantısını kontrol edin Gaz vanasını
veya Kartı değiştirin

Baymak eco ct-20 premix arıza kodları

Baymak eco ct-20 premix arıza kodları

Hata Kodu ve Tanımı
E01 Başarısız ateşleme
E02 Hatalı alev oluşumu
E03 Aşırı ısınma hatası
E05 Fan geri besleme hatası
E09 Gaz valfi eri besleme hatası
E12 EEPROM azılım arızası
E15 Sensor sıcaklık değişim hatası
E16 Dönüş sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E17 Çıkış sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E18 NTC sensor test hatası
E21 Elektronik kart arızası
E33 Dönüş sıcaklık sensörü arızası
E35 Çıkış sıcaklık sensörü arızası

F13 Reset kilitlenmesi cihaz elektrik beslemesini açıp kapatınız
F34 Düşük besleme gerilimi
F37 Düşük su basıncı
F39 Dış hava sensör arızası
F40 Yüksek su basıncı
F47 Su basınç anahtarı bağlı değil
F52 Kullanım suyu sensör arızası
F53 Ana eşanjör termal sigortası arızası
F81 Sensör test arızası

Baymak Duotec compact 24-30 Arıza kodları

Baymak Duotec Compact 24-30 Kombi Arıza kodları

E01 Başarısız ateşleme..

E02 Hatalı alev oluşumu

E03 Aşırı ısınma hatası

E05 Fan geri besleme hatası

E09 Gaz valfi geri besleme hatası

E12 EEPROM yazılım arızası

E15 Sensör sıcaklık değişim hatası

E16 Dönüş sıcaklık sensör kilitlenme hatası

E17 Çıkış sıcaklık sensör kilitlenme hatası

E18 NTC Sensör Test hatası

E21 Elektronik kart arızası

E33 Dönüş sıcaklık sensörü arızası

E35 Çıkış sıcaklık sensör arızası

F13 Reset klitlenmesi (Cihaz elektrik beslemesini kapatıp geri açın)

F34 Düşük besleme gerilimi

F37 Düşük su basıncı

F39 Dış hava sensör arızası

F40 Yüksek su basıncı

F41 Otomatik doldurma devrede

F42 Otomatik doldurma tamamlanamadı

F43 Otomatik doldurma sonrası Düşük su basıncı

F47 Su basınç anahtarı bağlı değil

F50 Sıcak su boyler sensör arızası

F51 PT 1000 Sensör arızası (Boyler)

F52 Kullanım suyu sensör arızası

F53 Ana eşanjör ısı sigorta arızası

F81 Sensör Test arızası

Duotec 24-28-33-42-45 Kombi Arıza kodları

Baymak Duotec 24-28-33-42-45 Kombi Arıza kodları

E01 Başarısız ateşleme..

E02 Hatalı alev oluşumu

E03 Aşırı ısınma hatası

E05 Fan geri besleme hatası

E08 Ateşleme devresi hatası

E09 Gaz valfi geri besleme hatası

E12 EEPROM yazılım arızası

E21 Elektronik kart arızası

F13 Reset klitlenmesi (Cihaz elektrik beslemesini kapatıp geri açın)

F34 Düşük besleme gerilimi

F35 Merkezi ısıtma sensör hatası

F37 Düşük su basıncı

F39 Dış hava sensör arızası

F50 Sıcak su boyler sensör arızası

F51 PT 1000 Sensör arızası (Boyler)

F52 Kullanım suyu sensör arızası

F53 Termal sigorta arızası

Dolce vita DPY 24-28-33-42-45Fi Arıza kodları

Dolce vita DPY 24-28-33-42-45 Fi Arıza kodları

Hata Kodu ve Tanımı

E01 Başarısız ateşleme
E02 Hatalı alev oluşumu
E03 Aşırı ısınma hatası
E05 Fan geri besleme hatası
E09 Gaz valfi geri besleme hatası
E12 EEPROM (yazılım) arızası
E15 Sensor sıcaklık değişim hatası
E16 Dönüş sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E17 Çıkış sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E18 NTC sensor test hatası
E21 Elektronik kart arızası
E33 Dönüş sıcaklık sensörü arızası
E35 Çıkış sıcaklık sensörü arızası

Baymak Dolce vita arıza kodları

Hata Kodu ve Tanımı

F13 Reset kilitlenmesi (cihaz elektrik beslemesini açıp kapatınız)
F34 Düşük besleme gerilimi
F37 Düşük su basıncı
F39 Dış hava sensör arızası
F40 Yüksek su basıncı
F41 Otomatik doldurma devrede
F42 Otomatik doldurma tamamlanamadı
F43 Otomatik doldurma sonrası düşük su basıncı
F47 Su basınç anahtarı bağlı değil
F50 Sıcak su boyler sensör arızası
F51 PT1000 sensör arızası
F52 Kullanım suyu sensör arızası
F53 Ana eşanjör ısı sigortası arızası
F81 Sensör test arızası

Baymak Lambert Attivo 240/310 Arıza kodları

Baymak Lambert Attivo 240/310 Arıza kodları

Hata Kodu Tanımı

E01 Başarısız ateşleme
E02 Hatalı alev oluşumu
E03 Aşırı ısınma hatası
E04 Presostat arızası
E05 Presostat arızası
E06 Presostat arızası
E07 TTB termostat arızası
E09 Gaz valfi geri besleme arızası
E12 Elektronik kart arızası
E21 Elektronik kart arızası
F02 Hatalı alev oluşumu
F13 Reset kilitlenmesi (cihaz elektrik beslemesini açıp kapatınız)
F22 Düşük voltaj arızası
F23 Presostat arızası
F25 Elektronik kart arızası
F31 Merkezi ısıtma NTC sensör arızası
F32 Dış hava sensörü arızası
F33 Kullanım suyu NTC sensör arızası
F37 Düşük su basınç arızası
F59 Gaz valfi arızası

Baymak luna avant 24-Fx Yoğuşmalı Arıza kodları

Baymak luna avant 24-fx yoğuşmalı arıza kodları

E tipi arıza kodları ve Tanımı

E01 Ateşleme hatası
E02 Sahte alev uyarısı
E03 Aşırı ısınma hatası
E04 / E05 / E06 Hava basınç anahtarı arızası
E07 Baca termostat kablosu arızası
E08 Elektronik kart arızası
E09 Gaz valfi geri besleme hatası
E12 Elektronik kart arızası
E21 Elekronik kart arızası
E82 İyonizasyon hatası
E01 - Ateşleme hatası: 3 ateşleme denemesinin ardından brülör devreye girmedinde cihaz E01
arızası verecektir. Reset gerektirir.
E02 - Sahte alev uyarısı: Isı talebi olmadığında, elektronik kart alev oluştu sinyali algılarsa cihaz
E02 arızası verecektir. Reset gerektirir.
E03 – Aşırı ısınma hatası: Limit termostat sıcaklık değeri aşıldığında cihaz E03 arızası verecektir.
Reset gerektirir.
E04 - Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapalı. Ateşleme öncesinde fan kapalı
konumda iken hava basınç anahtarının açık olduğunu kontrol eder. Aksi durumda arızaya geçecektir.
E05 – Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapatmıyor. Ateşleme öncesinde fan
devreye girdikten sonra 30sn içeride hava basınç anahtarı kapatmazsa cihaz arızaya geçecektir.
E06 – Hava basınç anahtarı arızası: Ateşleme sırasında hava basınç anahtarı 5 kez açık konumada
hissedildi. Ateşleme sırasında hava basınç anahtarı “açık” olarak hissedilirse ve 3sn içinde kapalı konuma
geçmezse, ateşleme yeniden başlatılır. 3sn içinde kapalı konuma geçerse, ateşleme süreci devam eder.
Ateşleme süresi benzer şekilde 5 kereden fazla bölünürse, E06 arızası oluşacaktır.
E07 - Baca termostat kablosu arızası: Hermetik modellerde baca termostatı kullanılmamaktadır.
Bu arıza, kablo grubunda temassızlık olması durumunda oluşabilir.
19
E08 – Elektronik kart arızası: Hissedilen alev seviyesinin beklenen değerlerin dışında olması
durumunda oluşur. Elektronik kartta sorun olduğu anlamına gelir.
E09 - Gaz valfi geri besleme hatası: Gaz valfinin elektronik kart komutlarına geri besleme
vermediğinde oluşur.
E12 - Elektronik kart arızası: Elektronik kart EEPROM kontrolünde hata oluşmuştur. Kart
yazılımında sorun olduğunu gösterir.
E21 - Elektronik kart arızası: Kart üzerindeki elektronik komponentlerin biirnde hata olduğunu
gösterir.
E82 – İyonizasyon arızası: Alev kopması veya tam oluşmaması ya da algılanamaması nedeniyle
iyonizasyon hatası olduğunu gösterir. Düşük gaz basıncı ya da kötü gaz, elektrod pozisyonu ya da
topraklama hattındaki bir problemden kaynaklanabilir

F tipi arıza kodları ve Tanımı

F02 Hatalı alev oluşumu
F13 Kombi kilitlenme
F22 Düşük voltaj arızası
F23 Hava basınç anahtarı arızası
F25 Elektronik kart arızası
F31 Merkezi ısıtma NTC arızası
F32 Dış hava sensörü arızası
F33 Kullanım suyu NTC arızası
F37 Düşük su basıncı arızası
F40 / F47 Su basınç anahtarı arızası
F59 Gaz valfi modulasyon bobin arızası
F02 – Hatalı alev oluşumu: gaz valfi açılmadan önce elektronik kart alev sinyali alırsa F02 arızası
oluşacaktır.
F13 – Kombi kilitlenme : Resetleme denemelerinin başarısız olması durumunda, kombi kilitlenecek
ve ekranda F13 arızası görüntülececektir. Arızanın geçileceilmesi için elektrik beslemesinin kesilerek tekrar
verilmesi gerekmektedir.
F22 – Düşük voltaj arızası: Besleme gerilimi 170VAC’nin altına düşmesi durumunda F22arızası
oluşacaktır. Kombi çalışırken oluşması durumunda kombi duracaktır. Voltaj değerinin yükselmesinin
cihazarıza kendiliğinden arızadan çıkacaktır.
F23 – Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapalı. E04 arızası ile benzer bir
arızadır. Ateşleme öncesinde fan kapalı konumda iken hava basınç anahtarının açık olduğunu kontrol eder.
Aksi durumda arızaya geçecektir.
20
F25 - Elektronik kart arızası: Elektronik kart yazılımında hata olduğunda oluşur.
F31 - Merkezi ısıtma NTC arızası: Merkezi ısıtma NTC’si “-5°C” – “+100°C” aralığının dışında
bir değer okuduğunda oluşur.
F32 - Dış hava sensörü arızası: Dış hava sensörü kısa devre yaparsa ve bu durum 3sn’den uzun
sürerse arıza oluşur.
F33 - Kullanım suyu NTC arızası: Kullanım suyu NTC’si “-5°C” – “+100°C” aralığının dışında
bir değer okuduğunda oluşur.
F37 - Düşük su basıncı arızası: Merkezi ısıtma tesisat basıncı 0,4 bar’ın altına düştüğünde
oluşacaktır. 3 yollu valf merkezi ısıtma konumuna geçecektir. Basıncın yükselmesinin ardından kombi
arızadan çıkacaktır.
F40 –Yüksek su basıncı arızası: Su basıncı sensörünün neden olduğu yüksek su basıncı hatası. Su
basıncı, maksimum limitinden yüksek. Bu hata modunda pompa kapatılır.
F47 parametre hatası: Elektronik kart su basınç anahtarı ayarlarında hata olduğunda oluşur.
F59 - Gaz valfi modulasyon bobin arızası: Gaz valfi modulasyon bobini ya da kablosunda arıza
olduğunda oluşur.

Baymak lunatec 24-30-35 Yoğuşmalı Arıza kodları

Baymak lunatec 24-30-35 Yoğuşmalı Arıza kodları

ARIZALARIN ÇÖZÜMÜ
Ekran üzerindeki sinyaller iki türdür: geçici veya kalıcı. Ekranda gösterilen ilk görüntü, iki basamaklı nümerik
bir kodun takip ettiği bir harftir. Harf arıza tipini, geçici (H) veya kalıcı (E) olup olmadığını gösterir. Nümerik
kod güvenliğe göre sınıflandırılmış arıza aidiyet grubunu gösterir. İkinci ekran, yanıp sönerek ilk ekranla
değişimli gösterilir, arıza tipini belirten iki basamaklı nümerik bir koddan oluşur (aşağıdaki arıza tablolarına
bakın).
GEÇİCİ ARIZA (A/H.x.x.) Geçici arıza ekran üzerinde “A” veya “H” harfiyle gösterilir, bunu bir sayı (grup) izler. Geçici arıza aşağıdaki
özellikler ile kombinin kalıcı bir blokesine neden olmayan bir arıza tipidir:
A: Uyarı, cihaz çalışmaya devam eder. Buna yol açan sebep ortadan kaldırılır kaldırılmaz çözülür.
H: Engelleme, cihaz çalışmaz.( hata durumu ortadan kaldırıldığında, hata kodu kaybolur ve kombi çalışır) bazı
durumlarda 10 dk sonra çalışır.

KALICI ARIZA (E.x.x) Kalıcı arıza ekran üzerinde “E” harfiyle gösterilir, bunu bir sayı (grup) izler. Arızadan çıkmak için 1 saniye süreyle
RESET tuşuna basın. Arızanın tekrar etmesi veya devam etmesi durumunda, Servis merkezini arayın.
E: Kilitler, sıfırlamak (RESET) gerekir.

GEÇİCİ ARIZALAR KOMBI EKRAN GÖRÜNTÜLEME
GEÇİCİ ARIZALARIN TANIMI VE SEBEPLERİ

Grup Kontrol / Çözüm kodu Spesifik kodlar

H.00 .42 Basınç sensörü arızası veya hatası
Sensör/Bağlantı hatası
Basınç sensörünün doğru çalıştığına emin olun
Basınç sensörünün pcb bağlantısının doğru
olduğunu kontrol edin

H.01 .00 Geçici PCB bağlantı hatası Hata kendi kendine çözülür

H.01 .05 Gidiş dönüş sıcaklıkları arasındaki maximum sıcaklık
değerine ulaşıldı
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin
Kurulum basıncını kontrol edin
DİĞER NEDENLER
Eşanjörün temizliğini kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .08 Çıkış sıcaklığına çok kısa sürede ulaşıldı
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin
Kurulum basıncını kontrol edin
DİĞER NEDENLER
Eşanjörün temizliğini kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .14 Maximum çıkış veya giriş sıcaklık değerine ulaşıldı
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin

H.01 .18 Su sirkülasyonu yok (geçici)
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin
Pompa doğru çalışıyor mu kontrol edin
Kombi/tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖR HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .21 Kullanım sıcak suyu çalışması sırasında gidiş suyu sıcaklığı çok hızlı artıyor.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin
Pompa doğru çalışıyor mu kontrol edin
Kombi/tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖR HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.02 .00 Sıfırlama(RESET) devam ediyor. Hata kendi kendine çözülür

H.02 .02 Yapılandırma ayarlarının girilmesi bekleniyor (CN1,CN2).
CN1/CN2 YAPILANDIRMASI EKSİK
CN1/CN2'yi yapılandırın

H.02 .03 Yapılandırma ayarları(CN1,CN2) hatalı CN1/CN2'yi doğru girin

H.02 .04 PCB ayarları okunamıyor.
PCB HATASI
CN1/CN2'yi yapılandırın
PCB'yi değiştirin

H.02 .05 Ayar belleği, kombi PCB tipi ile uyumlu değil. Servisi arayın

H.02 .07 Isıtma devresinde düşük basınç (su doldurma gerekli). Tesisat basıncını kontrol edin
Genleşme tankı basıncını kontrol edin
Kombi/tesisat sızıntılarını kontrol edin

H.02 .09 Kombinin kısmen durması (antifriz fonksiyonu aktif)
ENGELLEME GİRİŞİ GÖSTEREN SİNYAL
X15 bağlantısı açık, bağlı cihazları kontrol edin
Parametre yapılandırma hatası: AP001'i kontrol edin

H.02 .10 Kombinin tamamen durması (antifriz fonksiyonu aktif değil)
ENGELLEME GİRİŞİ GÖSTEREN SİNYAL
X15 bağlantısı açık, bağlı cihazları kontrol edin
Parametre yapılandırma hatası: AP001'i kontrol edin

H.02 .70 Dış ünite ısı geri kazanım testi başarısız oldu
PCB aksesuar hatası SCB-09
X9’a bağlı olan cihazı kontrol edin

H.03 .00 Kombi güvenlik cihazı için tanımlanmış veri yok
PCB HATASI
CN1/CN2'yi yapılandırın
PCB'yi değiştirin

H.01 .00
Gaz vanası ve kombi kartı arasında geçici iletişim eksikliği.
Hata otomatik olarak çözülür

H.01 .05
Besleme ve geri dönüş arasında maksimum sıcaklık farkı
değerine ulaşılmış.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma prosesini etkinleştirin
Kurulum basıncını kontrol edin
DİĞER NEDENLER
Eşanjörün temizliğini kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .08 Isıtma modunda sıcaklık artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin
Kurulum basıncını kontrol edin
Pompanın çalışmasını kontrol edin
DİĞER NEDENLER
Eşanjörün temizliğini kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .14 Maksimum gidiş veya dönüş sıcaklık değerine ulaşıldı.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kazan / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin

H.01 .18 Su sirkülasyonu eksikliği (geçici).
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kurulum basıncını kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.01 .21 Kullanım suyu besleme sıcaklığı artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke.
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kurulum basıncını kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

H.02 .00 Sıfırlanıyor Hata otomatik olarak çözülür

H.02 .02 Yapılandırma ayarlarının girilmesi bekleniyor (CN1, CN2). CN1 / CN2 KONFİGÜRASYONU EKSİK
CN1 / CN2'yi yapılandırın

H.02 .03 Yapılandırma ayarları (CN1, CN2) doğru girilmedi. Yapılandırmayı kontrol edin CN1 / CN2 CN1 / CN2'yi
doğru yapılandırın

H.02 .05 Parametre belleği kombi kartı tipi ile uyumlu değil Servis ile iletişime geçin

H.02 .07 Isıtma devresinde düşük basınç (kalıcı)
Kurulum basıncını kontrol edin ve eski haline getirin
Genleşme tankıı basıncını kontrol edin
Kombi / tesisat sızıntılarını kontrol edin

H.02 .09 Kombinin kısmen durması (antifriz fonksiyonu aktif)
SİNYAL GÖSTEREN BLOKE GİRİŞİ
X15 konnektörü açık devre,
bağlı cihazları kontrol edin
Parametre yapılandırma hatası: AP001'i kontrol edin

H.02 .10 Kombinin tamamen durması (antifriz fonksiyonu aktif değil)
SİNYAL GÖSTEREN BLOKE GİRİŞİ
X15 konnektörü açık devre,
bağlı cihazları kontrol edin
Parametre yapılandırma hatası: AP001'i kontrol edin

H.02 .70 Dış ünite ısı geri kazanım testi başarısız oldu PCB aksesuar hatası SCB-09
X9 konnektörüne bağlı cihazı kontrol edin

H.03 .00 Kombi güvenlik kısmı belirlenememiş. ANA KART HATASI Ana kartı değiştirin

H.03 .02 Geçici alev kaybı
ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrot bağlantısını ve kablolamayı kontrol edin
Elektrotun durumunu kontrol edin
GAZ TEMİNİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin
Gaz vanası kalibrasyonunu kontrol edin
BACA GAZI BORULARI
Boruları ve terminali kontrol edin

H.03 .05 Şebeke giriş gerilimi çok düşük Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

H.03 .54 Geçici alev kaybı
Güç kaynağı voltajının çok düşük olması nedeniyle kapanma
ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrot elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrotun durumunu kontrol edin
GAZ TEMİNİ
Gaz giriş basıncını kontrol edin
Gaz vanası kalibrasyonunu kontrol edin
BACA GAZI EGZOZ BORUSU
Hava girişi ve baca gazı egzoz terminalini kontrol edin
Güç kaynağı voltajını kontrol edin
KALICI ARIZALAR KOMBI EKRAN GÖRÜNTÜLEME BİR SIFIRLAMA GEREKTİREN KALICI ARIZALARIN TANIMI VE
SEBEPLERİ

Kontrol / Çözüm Grup kodu Spesifik kodlar

E.00 .04 Dönüş sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sıcaklık sensörünün çalışmasını kontrol edin
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin

E.00 .05 Dönüş sıcaklık sensörü kısa devrede
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin

E.00 .16 Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin
Sıcak kullanım suyu tankını çıkartırken, DP150
parametre değerini “1” yapın

E.00 .17 Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü kısa devre
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin
Kötü bağlantı: kabloları ve konektörleri kontrol edin.
Arızalı sensör: sensörü değiştirin.

E.00 .20 Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının altında bir sıcaklık ölçüyor
SENSÖR AÇIK
Sensörün çalışmasını kontrol edin
Sensör / PCB bağlantısını kontrol edin

E.00 .21 Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının üzerinde bir sıcaklık ölçüyor
SENSÖR KAPALI
Sensörün çalışmasını kontrol edin
Sensör / PCB bağlantısını kontrol edin

E.01 .04 24 saatte 5 defa alev kaybı algılanmış
GAZ GİRİŞ
Gaz besleme basıncını kontrol edin
Gaz vanası kalibrasyonunu kontrol edin
ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrot bağlantısını ve kablolamayı kontrol edin
Elektrotun durumunu kontrol edin
BACA GAZI BORULARI
Hava girişi ve baca gazı egzoz borularını kontrol edin
ŞEBEKE GERİLİMİ
Güç kaynağı voltajını kontrol edin

E.01 .12 Geri dönüş sensörü tarafından algılanan sıcaklık besleme sıcaklığından daha yüksek
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörlerin pozisyonunun ters çevrilmesini kontrol edin
Besleme sensörünün doğru pozisyonunu kontrol edin
Kombiye geri dönüş sıcaklığını kontrol edin Sensörlerin
çalışmasını kontrol edin
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kurulum basıncını kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin
Pompanın çalışmasını kontrol edin

E.01 .17 Su sirkülasyonu eksikliği (kalıcı) Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
SENSÖR HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörü bağlantısını kontrol edin

E.01 .20 Baca gazı sıcaklığı için maksimum değere ulaşılmış BACA GAZI TARAFI ISI EŞANJÖRÜ TIKALI
Eşanjörün temizliğini kontrol edin

E.02 .13 Kombi tamamen durması (antifriz fonksiyonu aktif değil)
X15 konnektör açık devre,bağlı cihazları kontrol et
Parametre yapılandırma hatası: AP001'i kontrol edin

E.02 .17 Gaz vanası ve kombi kartı arasında kalıcı iletişim eksikliği
ANA KART HATASI
Olası elektromanyetik parazitleri kontroledin
Ana kartı değiştirin

E.02 .35 Kritik güvenlik cihazının bağlantısı kesilmiş
HABERLEŞME HATASI
Otomatik algılama işlevini başlatın (parametre AD)
X9 konnektörüne bağlı cihazları kontrol edin

E.02 .39 6 dakikalık otomatik doldurmadan sonra minimum basınca ulaşılamadı
OTOMATİK DOLUM HATASI
Otomatik doldurmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin

E.02 .47 Harici cihaz ile bağlantı başarılı olmamış
ELEKTRİK BAĞLANTI HATASI
Otomatik algılama işlevini başlatın (parametre AD))
Harici cihazların elektrik bağlantılarını kontrol edin.

E.04 .00 Seviye 5 güvenlik parametreleri hatalı
KOMBİ KARTI HATASI
Kartı değiştirin

E.04 .01 Besleme sıcaklık sensörü kısa devrede
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 .02 Besleme sıcaklık sensörü bağlı değil
SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 .03 Besleme Maksimum Sıcaklık Aşımı
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi / tesisat sirkülasyonunu kontrol edin
Manuel havalandırma döngüsünü etkinleştirin
Sensörlerin çalışmasını kontrol edin

E.04 .08 Maksimum güvenlik sıcaklığı değerine ulaşılmış
YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kurulumdaki basıncı kontrol edin
Manuel gaz giderme işlevini açın
Pompanın çalıştığını kontrol edin
Kombi / tesisattaki sirkülasyonu kontrol edin
DİĞER MUHTEMEL NEDENLER
Emniyet termostatı bağlantısını kontrol edin
Emniyet termostatının doğru çalıştığını kontrol edin

E.04 .10 Brülör ateşlemesi 4 deneme sonrası başarısız
GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin
Gaz vanasının elektrik bağlantısını kontrol edin
Gaz vanası ayarlarını kontrol edin
Gaz vanasının çalışmasını kontrol edin
ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrot elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrot durumunu kontrol edin
DİĞER NEDENLER
Fanın çalışmasını kontrol edin
Baca gazı çıkışının durumunu kontrol edin
(tıkanmalar)

E.04 .12 Parazit alevi tespiti nedeniyle ateşleme başarısız Toprak devresini kontrol edin Elektrik besleme gerilimini
kontrol edin.

E.04 .13 Fan rotoru bloke
KART/FAN PROBLEMİ
Fan ile kart bağlantısını kontrol edin
Hava-gaz ünitesini değiştirin

E.04 .17 Gaz vanası kumanda devresi arızası
ANA KART HATASI
Ana kartı değiştirin

E.04 .18 Akış sıcaklığı minimum sıcaklıktan düşük
SENSÖR / BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör / PCB bağlantısını kontrol edin
Sensörün çalışmasını kontrol edin

E.04 .23 Gaz kontrol vanasının iç blokajı Kombi elektrik bağlantısını çıkarıp tekrar takın

E.04 .254 Gaz vanası kontrol devresi hatası
Gaz vanası kablo bağlantısını kontrol edin Gaz vanasını
veya kartı değiştirin

Baymak Lpy Compact 24-30 Arıza kodları

Baymak Lpy Compact 24-30 Yoğuşmalı Arıza kodları

Hata Kodu Tanımı

E01 Başarısız ateşleme
E02 Hatalı alev oluşumu
E03 Aşırı ısınma hatası
E05 Fan geri besleme hatası
E09 Gaz valfi geri besleme hatası
E12 EEPROM (yazılım) arızası
E15 Sensor sıcaklık değişim hatası
E16 Dönüş sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E17 Çıkış sıcaklık sensör kilitlenme hatası
E18 NTC sensor test hatası
E21 Elektronik kart arızası
E33 Dönüş sıcaklık sensörü arızası
E35 Çıkış sıcaklık sensörü arızası

Hata Kodu Tanımı
F13 Reset kilitlenmesi (cihaz elektrik beslemesini açıp kapatınız)
F34 Düşük besleme gerilimi
F37 Düşük su basıncı
F39 Dış hava sensör arızası
F40 Yüksek su basıncı
F47 Su basınç anahtarı bağlı değil
F52 Kullanım suyu sensör arızası
F53 Ana eşanjör termal sigortası arızası
F81 Sensör test arızası

Baymak Luna Avant 24 LN Arıza kodları

Baymak Luna Avant 24 LN Arıza kodları

E tipi arıza kodları ve Tanımı

E01 Ateşleme hatası
E02 Sahte alev uyarısı
E03 Aşırı ısınma hatası
E04 / E05 / E06 Hava basınç anahtarı arızası
E07 Baca termostat kablosu arızası
E08 Elektronik kart arızası
E09 Gaz valfi geri besleme hatası
E12 Elektronik kart arızası
E21 Elekronik kart arızası
E82 İyonizasyon hatası
E01 - Ateşleme hatası: 3 ateşleme denemesinin ardından brülör devreye girmedinde cihaz E01
arızası verecektir. Reset gerektirir.
E02 - Sahte alev uyarısı: Isı talebi olmadığında, elektronik kart alev oluştu sinyali algılarsa cihaz
E02 arızası verecektir. Reset gerektirir.
E03 – Aşırı ısınma hatası: Limit termostat sıcaklık değeri aşıldığında cihaz E03 arızası verecektir.
Reset gerektirir.
E04 - Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapalı. Ateşleme öncesinde fan kapalı
konumda iken hava basınç anahtarının açık olduğunu kontrol eder. Aksi durumda arızaya geçecektir.
E05 – Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapatmıyor. Ateşleme öncesinde fan
devreye girdikten sonra 30sn içeride hava basınç anahtarı kapatmazsa cihaz arızaya geçecektir.
E06 – Hava basınç anahtarı arızası: Ateşleme sırasında hava basınç anahtarı 5 kez açık konumada
hissedildi. Ateşleme sırasında hava basınç anahtarı “açık” olarak hissedilirse ve 3sn içinde kapalı konuma
geçmezse, ateşleme yeniden başlatılır. 3sn içinde kapalı konuma geçerse, ateşleme süreci devam eder.
Ateşleme süresi benzer şekilde 5 kereden fazla bölünürse, E06 arızası oluşacaktır.
E07 - Baca termostat kablosu arızası: Hermetik modellerde baca termostatı kullanılmamaktadır.
Bu arıza, kablo grubunda temassızlık olması durumunda oluşabilir.
19
E08 – Elektronik kart arızası: Hissedilen alev seviyesinin beklenen değerlerin dışında olması
durumunda oluşur. Elektronik kartta sorun olduğu anlamına gelir.
E09 - Gaz valfi geri besleme hatası: Gaz valfinin elektronik kart komutlarına geri besleme
vermediğinde oluşur.
E12 - Elektronik kart arızası: Elektronik kart EEPROM kontrolünde hata oluşmuştur. Kart
yazılımında sorun olduğunu gösterir.
E21 - Elektronik kart arızası: Kart üzerindeki elektronik komponentlerin biirnde hata olduğunu
gösterir.
E82 – İyonizasyon arızası: Alev kopması veya tam oluşmaması ya da algılanamaması nedeniyle
iyonizasyon hatası olduğunu gösterir. Düşük gaz basıncı ya da kötü gaz, elektrod pozisyonu ya da
topraklama hattındaki bir problemden kaynaklanabilir

F tipi arıza kodları ve Tanımı

F02 Hatalı alev oluşumu
F13 Kombi kilitlenme
F22 Düşük voltaj arızası
F23 Hava basınç anahtarı arızası
F25 Elektronik kart arızası
F31 Merkezi ısıtma NTC arızası
F32 Dış hava sensörü arızası
F33 Kullanım suyu NTC arızası
F37 Düşük su basıncı arızası
F40 / F47 Su basınç anahtarı arızası
F59 Gaz valfi modulasyon bobin arızası
F02 – Hatalı alev oluşumu: gaz valfi açılmadan önce elektronik kart alev sinyali alırsa F02 arızası
oluşacaktır.
F13 – Kombi kilitlenme : Resetleme denemelerinin başarısız olması durumunda, kombi kilitlenecek
ve ekranda F13 arızası görüntülececektir. Arızanın geçileceilmesi için elektrik beslemesinin kesilerek tekrar
verilmesi gerekmektedir.
F22 – Düşük voltaj arızası: Besleme gerilimi 170VAC’nin altına düşmesi durumunda F22arızası
oluşacaktır. Kombi çalışırken oluşması durumunda kombi duracaktır. Voltaj değerinin yükselmesinin
cihazarıza kendiliğinden arızadan çıkacaktır.
F23 – Hava basınç anahtarı arızası: Hava basınç anahtarı kapalı. E04 arızası ile benzer bir
arızadır. Ateşleme öncesinde fan kapalı konumda iken hava basınç anahtarının açık olduğunu kontrol eder.
Aksi durumda arızaya geçecektir.
20
F25 - Elektronik kart arızası: Elektronik kart yazılımında hata olduğunda oluşur.
F31 - Merkezi ısıtma NTC arızası: Merkezi ısıtma NTC’si “-5°C” – “+100°C” aralığının dışında
bir değer okuduğunda oluşur.
F32 - Dış hava sensörü arızası: Dış hava sensörü kısa devre yaparsa ve bu durum 3sn’den uzun
sürerse arıza oluşur.
F33 - Kullanım suyu NTC arızası: Kullanım suyu NTC’si “-5°C” – “+100°C” aralığının dışında
bir değer okuduğunda oluşur.
F37 - Düşük su basıncı arızası: Merkezi ısıtma tesisat basıncı 0,4 bar’ın altına düştüğünde
oluşacaktır. 3 yollu valf merkezi ısıtma konumuna geçecektir. Basıncın yükselmesinin ardından kombi
arızadan çıkacaktır.
F40 –Yüksek su basıncı arızası: Su basıncı sensörünün neden olduğu yüksek su basıncı hatası. Su
basıncı, maksimum limitinden yüksek. Bu hata modunda pompa kapatılır.
F47 parametre hatası: Elektronik kart su basınç anahtarı ayarlarında hata olduğunda oluşur.
F59 - Gaz valfi modulasyon bobin arızası: Gaz valfi modulasyon bobini ya da kablosunda arıza
olduğunda oluşur.

Baymak Luna Avant 24-31Fi Arıza kodları

Baymak Luna Avant 24-31Fi Arıza kodları

Hata Kodu Tanımı
E01 Başarısız ateşleme
E02 Hatalı alev oluşumu
E03 Aşırı ısınma hatası
E04 Presostat arızası
E05 Presostat arızası
E06 Presostat arızası
E07 TTB termostat arızası
E09 Gaz valfi geri besleme arızası
E12 Elektronik kart arızası
E21 Elektronik kart arızası
F02 Hatalı alev oluşumu
F13 Reset kilitlenmesi (cihaz elektrik beslemesini açıp kapatınız)
F22 Düşük voltaj arızası
F23 Presostat arızası
F25 Elektronik kart arızası
F31 Merkezi ısıtma NTC sensör arızası
F32 Dış hava sensörü arızası
F33 Kullanım suyu NTC sensör arızası
F37 Düşük su basınç arızası
F59 Gaz valfi arızası

Baymak Lectus arıza kodları

Baymak Lectus arıza kodları

E0 Hatası : Hata Parametresi bulunamadı. Anakart kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
E1 Hatası : Güvenlik parametreleri sağlanmamış -Anakart kablo bağlantılarını kontrol edin.
E2 Hatası : Akış sensörü hatası
E3 Hatası :  Gidiş  suyu  sıcaklık  sensörü  bağlı  değil  ya da arızalı
E4 Hatası : Gidiş suyu sıcaklığı
E5 Hatası : Normal sıcaklık aralığının dışında  =Alt limit -10° C =Üst limit 110°
E6 Hatası : Dönüş suyu sıcaklık sensörü hatası
E7 Hatası : Dönüş suyu sıcaklık sensörü bağlı değil yada arızalı
E8 / E9 Hatası : Gidiş suyu sıcaklığı normal sıcaklık aralığının dışında =Alt limit -10° C  Üst limit 110°
E10 / E11 Hatası : Gidiş-Dönüş suyu sıcaklıkları arasında fark var
E12 Hatası :   Kazan eşanjörü sıcaklığı normal sınırın üzerinde (110°C)
E14 Hatası :   Brülör hatası
E16 Hatası :   Alav sinyali belirsiz
E17 Hatası :   SU-01 Kontrol hatası
E34 Hatası :   Fan hatası
E35 Hatası : Dönüş suyu sıcaklığı 2 dk boyunca gidiş suyu sıcaklığının 5 °C üstüne çıkıyor
E36 Hatası : Ateşleme 5 defa yapılamadı, iyonizasyon yok.
E37 / E38 Hatası : Su print ile iletişim yok hatası
E39 Hatası : Kilitlenme hatası
E40 Hatası : WTW ünitesi kontrol hatası

5 Puan 1 Yorum

Bir yorum

Yorum yap veya soru sor

We’re sorry you’ve had a bad experience. Before you post your review, feel free to contact us, so we can help resolve your issue.

Post Review

1
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz.