Evime yada İş Yerine En Yakın Servis Gelsin "7-24 Acil servis"

Peteklere antifriz konurmu

Peteklere antifriz konurmu….:  ülkemizde yaygın kullanım alanına sahip olan etilen glikol antifriz genel olarak merkezi ısıtma sistemlerinde,

Örnek olarak..: Kat kaloriferi, Merkezi kazanlar, Tekstil sanayi  firmalarında, otellerde, yurtlarda bir çok kullanım alanına sahiptir.

Sıcak su ile karışma durumu olmayan.! her yerde Etilen glikol antifriz kullanılabilmektedir. Çabuk ısınıp geç soğuyabilen bu madde kışın verimli ısıtma sağlamaktadır. Özgül ısı iletim kat sayısı Deneyler ile kanıtlanmıştır.

Kombi cihazlarında kullanılması son derece tehlikelidir…! Sağlığa zararlı olan bu madde bol miktarda zehirleyici toksit içerdiği için tüm canlılar için çok tehlikelidir.

11 gramı bir kediyi, 32 gramı bir köpeği, 40 gramı bir çocuğu, 70-80 gramı bir yetişkini öldürebilecek kadar toksit madde ihtiva etmektedir. Kullanım suyuna karışacak olursa ölüm tehlikesi meydana gelebilmektedir.

Etilen glikol antifriz zehirlenmesi

Etilen glikol antifriz zehirlenmesi

ANTİFRİZ (ETİLEN GLİKOL) ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Antifriz zehirlenmesi, Birleşik Krallık’taki çoğu antifrizler zehirli olan etilen glikol içermektedir. Çok seyrek görülen antifriz zehirlenmesi olgularının büyük kısmı antifriz’in yanlışlıkla yutulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Antifriz zehirlenmeleri genellikle çocuklarda bilmeden içme sonucu da görülür. Bu nedenle antifrizler çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.

ETİLEN GLİKOL NEDİR?

Etilen glikol (EG), dihidrik alkoller grubundan renksiz, kokusuz ve tatlı bir maddedir. Etilen glikol suda çözünür ve plastik, kozmetik ve boya endüstrisinde etkin bir çözücü olmasının yanı sıra antifriz ve yangın söndürücü köpük gibi maddelerin üretiminde kullanılır. Etilen glikol 30-60 ml kadar düşük dozlarda bile yutulduğunda kalıcı hasarlara ve ölümüme yol açabilir.

ANTİFRİZ (ETİLEN GLİKOL) ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Antifriz zehirlenmesi belirtileri antifrizin içilmesi sonucunda alkol zehirlenmesi belirtilerine benzer etkiler yapar ama bu belirtilere kusma, stupor (sersemlik), nöbetler, bilinç kaybı ve koma izleyebilir. Antifriz içtikten sonraki 24-36 saat içinde akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Eğer tedavi gecikirse ya da tedavi uygulanmaz ise bu durum ölüme neden olabilir.

Antifriz (etilen glikol) zehirlenmesinin birinci dönem (12 saat içinde görülür) belirtileri ve bulguları: 

 • Bulantı
 • Kusma
 • Göz dönmesi
 • Sersemlik
 • Nöbetler
 • Bilinç kaybı
 • Derin tendon reflekslerinde azalma
 • Metabolik asidoz
 • Serebral ödem ve koma

Antifriz (etilen glikol) zehirlenmesinin ikinci dönem (12-24 saat içinde görülür) belirtileri ve bulguları: 

 • Ciddi derecede hızlı solunum
 • Morarma
 • Taşikardi
 • Orta derecede hipertansiyon

Antifriz (etilen glikol) zehirlenmesinin üçüncü dönem 24-72 saat içinde görülür) belirtileri ve bulguları: 

İntertisyel nefrit ve akut tubuler nekroz sonucu oligo-anüri ile seyreden akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi.

ANTİFRİZ ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİ

Kanda etilen glikol ve glikolik asit düzeylerinin ölçülmesi, idrarda kalsiyum oksalat kristallerinin gösterilmesi gibi kan ve idrar testlerinin değerlendirilmesi tanıda oldukça yardımcıdır.

ANTİFRİZ (ETİLEN GLİKOL) ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİ

Antifriz içitiği düşünülen kişinin hemen tıbbi tedavisi gerekir. Tedavi, hastanede mide pompasıyla antifrizin mideden çıkarılması işlemi (lavaj gastrik) uygulanması ve aktive kömür, vücut sıvılarındaki aşırı asitliği düzeltmek için intravenöz bikarbonat ve toksinlerin oluşmasını yavaşlatmak için ilaçlar kullanımını içerir. Ciddi vakalarda böbrek yetmezliğinin tedavisi için diyaliz gerekebilir. Antifriz zehirlenmesinde erken tanı ve uygun tedavi sayesinde ölümler ve ciddi hasarlar önlenebilir, fakat erken dönemde tedavi edilmez ise ölüm riski oldukça yüksektir. (Kaynak..; saglıkocagim.net)

Kombi tesisatı için (petekler) için propilen glikol antifriz kullanılabilmektedir. İnsan sağlığına zararı olmayan bu madde kullanım suyuna karışması durumunda insan sağlığı için hiç bir tehlike ihtiva etmemektedir.

Propilen glikol antifriz

Propilen glikol antifriz

Propilen Glikol fiziksel özellikleri

 1. Tat……..:Tatsız
 2. Toksit…:Çok az oranda toksit
 3. Renk…..:Renksiz
 4. Fiyat…..:Pahalı

Etilen Glikol fiziksel özellikleri

 1. Tat……:Tatlı
 2. :Yüksek oranda toksit
 3. Renk…:Genelde Yeşil
 4. Fiyat…:Genelde ucuz
Etilen glikol antifriz

Etilen glikol antifriz

peteklere antifriz nasıl konur..:

Petekler kirli ise önce petekler Yıkanır. Kombi Max 3 Yıllık olması gerekmektedir.  Nasıl yıkandığını Petekler ısınmıyor   Konusunu inceleyebilirsiniz. Petekler güzel bir şekilde yıkandıktan sonra % 35 oranında propilen glikol antifriz konur.

Hesaplayacak olursak 9 adet peteği olan bir evde, 1mt petekte takribi ( 5.8lt litre su bulunur. ) 9 adet peteği yatay olarak enini metre ile ölçünüz..! 9 adet peteğin toplamı 12 metre geldi 12*5.8= 69.6 lt su bulunur.

Biz buna 70 litre diyelim. %35 propilen glikol antifriz ise 70%35= 24.5lt Glikol antifriz konulması gerekir. Biz buna 25 Lt diyelim.

Fakat piyasa değeri oldukça yüksek olan propilen glikol antifriz, piyasada 1 litresi 35 tl satılıyor. olduğuna göre..! 35*25= 875tl yapar. İşlem ücreti +250tl (işçilik) 875+250= 1.125tl yapar. Bu paraya Kim yıkatıp antifriz koydurur oda ayrı bir soru tabi 🙂

Not….: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus propilen glikol antifrizin suya eşit şekilde dağılımını sağlamaktır.

Günümüzde Etilen glikol antifriz maliyeti ucuz olduğundan risk alınarak bazen kombi cihazlarına uygulanmaktadır..! fakat kombide oluşabilecek herhangi bir arızada örnek olarak…:

Ana eşanjör’ delinmesi, plaka eşanjör delinmesi veya 3 yollu vananın bozulması her hangi bir kaçakta kullanım suyuna karışması sonucu insan sağlığını büyük ölçüde tehdit edebilmektedir.

Dolayısı ile evlerde çalışan kombi peteklerine etilen glikol antifriz konulması son derece Tehlikelidir. Ama uygun ölçülerde peteklere propilen glikol antifriz konur ise bir sorun ihtiva etmez..!

Kombi yoğuşmalı olursa, vede peteklerde Glikol antifriz konulur ise, Hem gazdan, hem sudan, hemde Elektrikten büyük ölçüde tasarruf etmiş olursunuz.

Peki peteklere Glikol antifriz koydunuz..! bir sürüde para ödediniz..! peki tekrar ne zaman yıkatmamız gerekir sorusunu duyar gibiyim..!

Cevap ; Hiç bir zaman evet yanlış duymadınız hiç bir zaman petekleri yıkatmaya gerek yok. Çünkü, Glikol antifriz peteklerde çürüme yapmaz, yüzeyleri aşındırmaz, pas,kireç, korozyon’u önler.

Biz bu sistemi en çok Merkezi kazan sistemlerinde, Apartmanlarda, yurtlarda, otellerde, villada, dublex, triblex konutlarında öneriyoruz. Bilindiği gibi, bu gibi meskenler odaların ısınması için çok enerji harcanmaktadır.

Buda faturalarda çok yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. propilen Glikol antifriz kullanılır ise, aylık çok düşük maliyetlerde doğal gaz faturası çıkacaktır.

Faturanın düşük gelmesi için peteklere antifriz koymanız tek başına yetmez..! bunun yanında kombi bakımı’da ihmal edilmemesi gereken bir işlemdir..! Gazdan, elektrikten, Su’dan tasarruf etmek istiyorsanız,

Kombi bakımını’da her yıl aksatmamanız gerekir. Faturadan her ay %45 tasarruf etmek istiyorsanız Kombi bakımında neler yapılır yazısını okuyabilirsiniz.

Peteklere antifriz konurmu..?

Bazı web sitelerinde antifrizin kombi cihazına zarar verdiği yazılmaktadır. Hangi antifriz olduğu dahi, yazılmadan, bir çok yanlış bilgiler içermektedir.

Kaldı’ki otomobillere konan Etilen antifriz zararlı olsaydı..! Alüminyum radyatörün borularını, hortumlarını, sirkülasyon pompasını, Araba’da ısınmamız için bulunan iç radyatörü de bozardı öyle değil’mi.

Ayriyeten otomobilde radyatör içinden geçen antifriz motor blok’unu dolaşırken 600 derece bir sıcaklık ile karşılaşmaktadır. Buda bize neyi gösteriyor..! Toksit maddesi yüksek Zararlı kimyasal içeren Etilen glikol antifriz arabaya zarar vermemektedir.

Arabada bulunan Radyatör alüminyum, Kombide bulunan Ana eşanjör Bakır, Arabada plastik malzeme var, Kombide’de plastik malzeme var, Arabada Alüminyum blok var, Kombide sarı veya plastik blok var.

Plaka eşanjör’de krom çelik’ten yapılmıştır. Dolayısı ile Zararı bulunmayan propilen glikol antifrizin Kombi cihazına zarar vermeyeceği aşikar. Hatta baya faydası olduğunu’da söyleyebiliriz.

Bu güne kadar peteklere hep çeşme suyu bastık. Kimi illerde kireç oranı çok yüksek seviyelerde olabilmektedir. Mesela Ankara bulunan su sertliği 97.8 dir. Zaten kombi cihazının en büyük arıza verme nedenlerinden birincisi kireç ikincisi pastır.

Petek içinde dolaşan kireçli su ısındıkça kireç oranı artmaktadır. Buda metal yüzeyleri aşındırarak pas meydana getirmektedir. Peteklerde paslanmakta’dır.

Burada oluşan bas ve kireç kombinin bir çok parçasını bozmaktadır. Kireç Eşanjörü tıkamakta, üç yollu vana takımını çalışmasını engellemekte, sıcak su tribün, pürjör’ler, sensör’ler kireçten kısa sürede bozulmaktadır.

Siz gelip’te 8-9 yıllık kombi cihazına propilen antifriz koyarsanız kombi’de meydana gelen pas, kireç, korozyon cihazın zayıf noktalarından patlak’lık verecektir..!

Keza otomobil içinde aynısı geçerli 8-9 yıl sen gel arabaya çeşme suyu koy ondan sonra etilen antifriz koy..! motorda’da nerede zayıf nokta var oradan kaçıracaktır.

Sebebi ise 1. si Kaynama derecesi 163 Donma derecesi ise -37 derece olan bu madde, ısıya dirençli bir madde olduğu için, yüksek ısılarda çürümüş zayıflamış, paslanmış mekanik bölgelerde sıvı kaçağı meydana gelebilmektedir.

Dolayısı ile peteklere Propilen Glikol antifriz koyarken cihazımızın yeni olması gerekmektedir. Kombi petekleri ortalama 50 ile 70 derece ayarlanmaktadır.

propilen Glikol antifriz içinde kombi cihazını aşındıracak bozacak bir kimyasal bulunmamaktadır. Bazı arkadaşlar kombi cihazı kireçten vede pastan bozulduktan sonra Hangisi olduğunu bilemediğim Tahminimce ucuz olanı Etilen glikol antifriz koymaktadır.

Keza propilen glikol antifriz koysalar dahi Bunun sonucunda’da aşınan bozulan, kaçıran yerlerden pürjör’den kimyasal antifrizin çıktığını görmektedirler. Bunun sonucunda’da kombiye zararı olduğunu söylemektedirler.

Peteklere antifriz konurmu

Peteklere antifriz konurmu

Umarım yazımızı beğendiniz.? Yazıda yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yer var ise..! lütfen düzeltilmesi için bizleri yorum kısmında uyarınız. Bir diğer yazımızda Kombi petekler ısınmıyor yazısını okuyup Bilgi sahibi olabilirsiniz.

Oy Vermeyi Unutmayınız
Oy sayısı:7 Puan:3.7
Abone ol
Bildir
guest
12 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ali
Ziyaretçi
Ali
21 gün önce

Konuyu çok güzel özetlemişsiniz, benim kombi beş yıllık antifriz koymak uygun olur mu?

Erdinç Cenk
Ziyaretçi
Erdinç Cenk
1 ay önce

Ayrıca bu ürünü n11 bulamadım bu antifrizin kutu görseli var mı?

Erdinç Cenk
Ziyaretçi
Erdinç Cenk
1 ay önce

Toplamda 6,20 mt.peteğim var tesisatım yeni kombi yeni yani sıfır hiç kullanılmadı. Antifriz öneriniz ne ve ne şekilde olur acaba,teşekkürler…

Fırat
Ziyaretçi
Fırat
9 ay önce

Merhaba Konu çok eskimeden yeni bir soru sorayım. Güneş Enerjisi için propilen glikol içerikli antifriz arıyorum. Saf halde bulunuyor bunu yüksek oranda veya yanlış karışım olmaması için nerede bulabilirim? Kaç gündür arıyorum nette propilen glikol içerikli antifriz yok. Saf halde almak istemiyorum.

Metin Ak
Ziyaretçi
Metin Ak
1 yıl önce

Merhaba. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Peki bu propilen glikol antifrizi nereden buluruz?

Emin bolat
Ziyaretçi
Emin bolat
1 yıl önce

Merhabalar evde 7 adet küçüklü büyüklü Petekler var. Peteklere kaç Litre propilen glikol antifriz konur. Saygılarımla.